iMunis eDeska

Obec Běrunice

Úřední deska – Stav k 23. 6. 2017 13:50:31

Nalezeno 21 záznamů.Poslední změna: 23.6.2017 10:09:14

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory smlouva Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.6.2016 20.6.2019 15.6.2016 dokument PDF (251 kB)
Zveřejnění ceny stočného platnou od 1.9.2016 1 Oznámení Obec Běrunice 30.8.2016 30.8.2017 30.8.2016 dokument PDF (195 kB)
Cena stočného od 1.1.2017 pro rok 2017 - obec Běrunice a Velké Výkleky cena stočného Oznámení Obec Běrunice 15.12.2016 29.12.2017 15.12.2016 neregistrovaný (DOCX) (277 kB)
Vodné a stočné na rok 2017 - Vlkov nad Lesy 2017 Oznámení Vodovody a kanalizac 28.12.2016 29.12.2017 28.12.2016 dokument PDF (186 kB)
Oznámení o ustanovení opatrovníka -KoPÚ Lužec n/C, vč. ucelené části k.ú.Nepolisy a Vlkov n/L oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 8.2.2017 8.2.2018 8.2.2017 dokument PDF (686 kB)
Pravidla pro řešení spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období 2017 ve Středočeském kraji pravidla Zprávy Státní veterinární s 22.2.2017 22.8.2017 22.2.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 3.3.2017 3.3.2020 3.3.2017 dokument PDF (124 kB)
Rozpočtové opatření č.1/2017 roz. opatř. Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 14.3.2017 31.12.2017 14.3.2017 dokument PDF (281 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory- TJ Sokol Běrunice veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2020 15.3.2017 dokument PDF (546 kB)
Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 Rozpočtový výhled Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2018 15.3.2017 dokument PDF (255 kB)
Rozpočet obce Běrunice 2017 Rozpočet obce Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 21.3.2017 31.12.2017 21.3.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné vodné a stočné Dokumenty Vodovody a kanalizac 28.4.2017 30.6.2017 28.4.2017 dokument PDF (1,6 MB)
Rozpočtové opatření č.2/2017 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 dokument PDF (281 kB)
Závěrečný účet obce Běrunice za rok 2016 závěrečný účet Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 7 dokumentů
Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci vyhláška Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pře 15.5.2017 4.7.2017 15.5.2017 dokument PDF (173 kB)
Dražební vyhláška dražební vyhláška Dražební vyhlášky Exekutorský úřad v P 14.6.2017 26.7.2017 14.6.2017 dokument PDF (274 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2017 Rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 14.6.2017 31.12.2017 14.6.2017 dokument PDF (226 kB)
Oznámení o konání kult. spol.akce- Hasičská soutěž oznámení Oznámení Obec Běrunice 20.6.2017 25.6.2017 19.6.2017 dokument PDF (187 kB)
Záměr obce na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby- zpevněný vjez na pozemek záměr obce Záměr obce - majetek Obec Běrunice 20.6.2017 6.7.2017 20.6.2017 dokument PDF (259 kB)
Záměr obce Běrunice- prodej pozemku v k.ú.Velké Výkleky záměr obce Záměr obce - majetek Obec Běrunice 21.6.2017 7.7.2017 21.6.2017 dokument PDF (263 kB)
Vyhlášení kunkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Běrunice kunkurz Oznámení Obec Běrunice 23.6.2017 17.8.2017 23.6.2017 dokument PDF (288 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.