iMunis eDeska

Obec Běrunice

Úřední deska – Stav k 23. 8. 2017 17:40:56

Nalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 22.8.2017 12:15:31

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozhodnutí stavební povolení výstavby a stav. úpravy chodníků v Běrunicích a Velkých Výklekách rozhodnutí Dokumenty Městský úřad Poděbra 16.8.2017 31.8.2017 16.8.2017 dokument PDF (244 kB)
Územní rozhodnuití o umístění stavby- Vodovod v obci Kněžičky rozhodnutí Dokumenty MěÚ - stavební úřad, 15.8.2017 31.8.2017 15.8.2017 dokument PDF (279 kB)
Oznámení o konání kulturní a společenské akce- SDH Velké Výkleky Posezení v Kampeličce oznámení Oznámení Obec Běrunice 21.8.2017 27.8.2017 21.8.2017 dokument PDF (179 kB)
Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č.106/1999 Sb. žádost Oznámení Obec Běrunice 15.8.2017 24.8.2017 15.8.2017 dokument PDF (52 kB)
Rozpočtové opatření č.3/2017 Rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 14.6.2017 31.12.2017 14.6.2017 dokument PDF (226 kB)
Závěrečný účet obce Běrunice za rok 2016 závěrečný účet Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 7 dokumentů
Rozpočtové opatření č.2/2017 rozpočtové opatření Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.5.2017 31.12.2017 15.5.2017 dokument PDF (281 kB)
Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 3.3.2017 3.3.2020 3.3.2017 dokument PDF (124 kB)
Zveřejnění ceny stočného platnou od 1.9.2016 1 Oznámení Obec Běrunice 30.8.2016 30.8.2017 30.8.2016 dokument PDF (195 kB)
Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 Rozpočtový výhled Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2018 15.3.2017 dokument PDF (255 kB)
Rozpočet obce Běrunice 2017 Rozpočet obce Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 21.3.2017 31.12.2017 21.3.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory smlouva Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.6.2016 20.6.2019 15.6.2016 dokument PDF (251 kB)
Rozpočtové opatření č.1/2017 roz. opatř. Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 14.3.2017 31.12.2017 14.3.2017 dokument PDF (281 kB)
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.č.6 odpověď Dokumenty Obec Běrunice 17.8.2017 31.8.2017 17.8.2017 dokument PDF (191 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory- TJ Sokol Běrunice veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2020 15.3.2017 dokument PDF (546 kB)
Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č.106/1999 Sb. č.6 žádost Dokumenty Obec Běrunice 17.8.2017 31.8.2017 17.8.2017 dokument PDF (205 kB)
Cena stočného od 1.1.2017 pro rok 2017 - obec Běrunice a Velké Výkleky cena stočného Oznámení Obec Běrunice 15.12.2016 29.12.2017 15.12.2016 neregistrovaný (DOCX) (277 kB)
Pozvánka na 28.zasedání ZO Běrunice pozvánka Konání Zastupitelstva Obecní úřad Běrunice 15.8.2017 28.8.2017 15.8.2017 dokument PDF (213 kB)
Usnesení- dražební vyhláška dražební vyhláška Dražební vyhlášky Okresní soud v Nymbu 10.7.2017 5.9.2017 10.7.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o ustanovení opatrovníka -KoPÚ Lužec n/C, vč. ucelené části k.ú.Nepolisy a Vlkov n/L oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 8.2.2017 8.2.2018 8.2.2017 dokument PDF (686 kB)
Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu nabídka Oznámení Státní pozemkový úřa 15.8.2017 31.8.2017 15.8.2017 2 dokumenty
Vodné a stočné na rok 2017 - Vlkov nad Lesy 2017 Oznámení Vodovody a kanalizac 28.12.2016 29.12.2017 28.12.2016 dokument PDF (186 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.