iMunis eDeska

Obec Běrunice

Úřední deska – Stav k 28. 4. 2017 23:38:40

Nalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 28.4.2017 11:09:53

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zveřejnění ceny stočného platnou od 1.9.2016 1 Oznámení Obec Běrunice 30.8.2016 30.8.2017 30.8.2016 dokument PDF (195 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory smlouva Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.6.2016 20.6.2019 15.6.2016 dokument PDF (251 kB)
Vodné a stočné na rok 2017 - Vlkov nad Lesy 2017 Oznámení Vodovody a kanalizac 28.12.2016 29.12.2017 28.12.2016 dokument PDF (186 kB)
Cena stočného od 1.1.2017 pro rok 2017 - obec Běrunice a Velké Výkleky cena stočného Oznámení Obec Běrunice 15.12.2016 29.12.2017 15.12.2016 neregistrovaný (DOCX) (277 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - obec Velké Výkleky oznámení Oznámení Katastrální úřad pro 20.1.2017 2.5.2017 20.1.2017 dokument PDF (187 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - obec Slibovice oznámení Oznámení Katastrální úřad pro 20.1.2017 2.5.2017 20.1.2017 dokument PDF (179 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - obec Běruničky oznámení Oznámení Katastrální úřad pro 11.1.2017 30.4.2017 11.1.2017 dokument PDF (358 kB)
Oznámení o ustanovení opatrovníka -KoPÚ Lužec n/C, vč. ucelené části k.ú.Nepolisy a Vlkov n/L oznámení Oznámení Státní pozemkový úřa 8.2.2017 8.2.2018 8.2.2017 dokument PDF (686 kB)
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosti - obec Vlkov nad Lesy RO-5/2017-208 Oznámení Katastrální úřad pro 14.2.2017 2.5.2017 14.2.2017 dokument PDF (183 kB)
Pravidla pro řešení spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období 2017 ve Středočeském kraji pravidla Zprávy Státní veterinární s 22.2.2017 22.8.2017 22.2.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Veřejnoprávní smlouva o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 3.3.2017 3.3.2020 3.3.2017 dokument PDF (124 kB)
Rozpočtové opatření č.1/2017 roz. opatř. Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 14.3.2017 31.12.2017 14.3.2017 dokument PDF (281 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory- TJ Sokol Běrunice veřejnoprávní smlouv Veřejnoprávní smlouvy Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2020 15.3.2017 dokument PDF (546 kB)
Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 Rozpočtový výhled Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 15.3.2017 15.3.2018 15.3.2017 dokument PDF (255 kB)
Rozpočet obce Běrunice 2017 Rozpočet obce Rozp. a hosp. obce Obec Běrunice 21.3.2017 31.12.2017 21.3.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Oznámení zahájení územního řízení - Vodovod v obci Kněžičky Výst/01816/17 Doruč. veř. vyhl. MěÚ - stavební úřad, 20.4.2017 9.5.2017 20.4.2017 dokument PDF (541 kB)
Oznámení o konání kulturní společenské akce- pálení čarodějnic oznámení Oznámení Obecní úřad Běrunice 24.4.2017 1.5.2017 24.4.2017 dokument PDF (329 kB)
Veřejná vyhláška -Daň z nemovitých věcí na rok 2017 Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška Finanční úřad pro St 28.4.2017 29.5.2017 28.4.2017 dokument PDF (266 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné vodné a stočné Dokumenty Vodovody a kanalizac 28.4.2017 30.6.2017 28.4.2017 dokument PDF (1,6 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.